Vol 4, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Kishor Kumar Singh, Shailendra Kumar Singh
PDF
41-45
Anuradha ., Indrajit Roy
PDF
46-50
Neeti Yadav
PDF
59-62
R Khandelwal, C Agarwal, R.K. Arora
PDF
87-89
Rajesh Kumar Upadhyay, Anuja Khed
PDF
90-95
Rajiv Kumar, Parashuram Mishra
PDF
96-106

Materials Sciences

Kalawati Saini, Raghwendra Swarup
PDF
107-110

Chemical Sciences

Rakhi Thareja, Jyoti Singh, Rita Kakkar
PDF
51-58
Shashi Chawla, R.K. Parashar, Renu Parashar
PDF
63-69
Navneet Manav, Chetanya Jain, Amit Kumar, A.K. Bhagi
PDF
70-75
Gajendra Singh, S. K. Arora, Amerendra Tripathy, Meena Dochania
PDF
76-80
Raman Singh, Rajneesh Kaur, Kuldeep Singh
PDF
111-120

Biological Sciences

Rakhi Thareja, Monika Rao, Sukrita Deb, Alice Paskin
PDF
81-86

Event Abstracts

Convener Dr. Renu Parashar
PDF
S1-S23