Vol 3, No 2 (2015)

Table of Contents

Review Article

Ankur Gupta, Chandrajit Balomajumder
PDF
51-59

Articles

Indranil Karmakar, Santanu Mandal, Anindita Mitra
PDF
60-67

Chemical Sciences

Naveen Tanwar, Devika Rana, Rajneesh Kaur, Raman Singh, Kuldeep Singh
PDF
39-41

Engineering

Balappa B. Hadagali, Akshay Pujar M., Chetan Kulkarni, Shankar A. Hallad, Nagaraj Banapurmath, Anand M. Hunashyal, Ashok S. Shettar
PDF
42-50

Physics

Manju Lather, Praveen Aghamkar, Sujata Sanghi
PDF
28-33

Environmental Sciences

Monika Jangra, Mahendra Pal Sharma
PDF
34-38